Submit Submit

Daar juicht een toon daar klinkt een stem

Paaschlied

Genre: Liederen


door E.Gerdes
Uitgever: H.de Hoogh Amsterdam
Jaar: 1865

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.


   
Uit Liederkransje: vijf-en-twintig tweestemmige zangstukjes, ten dienste van scholen en huisgezinnen